Palivové dříví Český Těšín

Seznamte se s naší nabídkou palivového dřeva. Požádejte o aktuální propagační akce.

Přečetl jsem si zásady ochrany osobních údajů palivove-drivi.eu a souhlasím se zpracováním osobních údajů „ŁAMACZ” GRZEGORZ ŁAMACZ, Bielska 190 43-400 Cieszyn, mnou poskytnutých osobních údajů za podmínek popsaných v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na webových stránkách. Prohlašuji, že jsem si vědom (a) účelů zpracování údajů a že jsem si vědom (a) svých práv. Tento souhlas lze kdykoli odvolat kontaktováním Správce na adrese lamacz.drewno@gmail.com, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Více informací o zpracování osobních údajů – Informační povinnost